Foundation

De Kaikki Foundation is geboren uit de wens om bij te dragen aan de wereldvrede en om kinderen te stimuleren om authentieke, verantwoordelijke wereldburgers te worden die hun eigen individuele plek en talenten kennen en een goed ontwikkeld zicht op het grote geheel hebben.

We zijn aangekomen in een tijd waarin de hele wereldbevolking met elkaar verbonden is, middels het internet, middels de snelle vervoersmogelijkheden en middels een intrinsieke interesse in elkaar. Het kind is dus een wereldburger, daarom is het van belang om kinderen vanuit de meest innovatie technieken te leren de wereld vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke perspectieven te bekijken, zodat kinderen voorbereid zijn op ontmoetingen met andere wereldburgers en zicht hebben op mondiale thema’s. Door kinderen op verschillende manieren te leren samenwerken en samen beslissingen te leren nemen, leren ze hoe ze invulling willen geven aan hun rol als burger en ontwikkelen ze houdingen en vaardigheden waardoor ze voorbereid zijn om hun plek in te nemen in de Nederlandse en mondiale samenleving. Daarvoor hebben ze kennis, vaardigheden en ervaringen nodig met de meest innovatieve materialen en toepassingen die er zijn.

Een van de belangrijkste uitgangspunten is het toepassen van hoge ethische normen en waarden in het basisonderwijs, vanuit respect voor de medemens, natuur en aarde. Welbevinden en betrokkenheid van kinderen staan aan de basis van competenties en prestaties.

Kaikki betekent in het Fins “allemaal” en “alles”. Leonardo DaVinci zei:  “Alles heeft met alles te maken, Stichting Kaikki staat daarom voor het geheel. Het is belangrijk om de kinderen te laten zien dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat. Een kind moet ervaren dat alles met elkaar verbonden is en wat zijn of haar plek is in het geheel. Door het bijbrengen van die medeverantwoordelijkheid voor het grote geheel draagt deze wereldverkenning bij aan het opvoeden tot een vreedzame mondiale samenleving.